Veritas

Logga in

  swedish swedish russian
 

Veritas grund

 

Många av oss upplever att dagens politiska och ekonomiska system inte ger något större hopp om förbättrade livsvillkor för framtiden. Ekonomisk nedgång, ekologiskt missbruk, arbetslöshet, misstroende för politikers förmåga att lösa problemen, oroligheter mellan människor, ja, även krig är ett resultat av hur vi känner och mår inom oss. Samhällets tillstånd och utvecklingsnivå är alltid en spegel av individernas. Den yttre verkligheten speglar alltid vår inre verklighet.


Veritas erkänner en andlig kraft

Utgångspunkten för Veritas är att vi erkänner en vis och kärleksfull kraft som är alla människors gemensamma innersta kärna. Det finns många namn på den kraften, men vad vi än kallar den, så är det denna kraft vi människor kan använda oss av för att förbättra våra liv på alla plan. Den innebär en nästa-kärlek, en etik och en moral som medför respekt för och omsorg om allt levande. Denna kraft måste användas överallt - på samma sätt som den används av exempelvis konstnärer - även i näringslivet och politiken om vi ska komma någon vart.

Veritas förespråkar ingen särskild religion, livsfilosofi eller psykologisk teori, utan det grundläggande är att vi erkänner och använder oss av denna större kraft, så att vi kan uttrycka kärlek rent praktiskt i våra liv. Vi vill på ett medvetet, naturligt och meningsfullt sätt samarbeta - ej motarbeta - med allt i universum.


Visioner är nödvändiga för utvecklingen

Med denna kraft, vår intuitiva visdom, kan vi nå de visioner som Veritas har satt som mål. Vi menar att visioner är nödvändiga för utvecklingen. Vi behöver veta vart vi vill nå för att förstå vilka beslut vi måste fatta för att komma dit. Vi tror dessutom att allas drömbild vad gäller de viktigaste samhällsfrågorna i grund och botten är likartad. Ändå har ingen befintlig regering ännu lyckats styra vårt land mot en sådan hållbar utveckling. Har vi människor överhuvudtaget funderat på vad det är vi vill ha eller begränsas vi av en känsla att det är omöjligt att genomföra en förändring i linje med hur vi vill skapa vår framtid?


Attitydförändring är nödvändig

För att uppnå Veritas visioner är vi övertygade om att en genomgripande förändring av våra attityder är nödvändig. Allting utgör en enhet och detta helhetstänkande måste till eftersom det utgår från en kärleksfull attityd till människans behov och till den jord som hyser oss. En sådan attityd kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra och att vi inte längre kan tillåta oss att agera utifrån kortsiktiga perspektiv där delar av helheten gynnas på andra delars bekostnad. Det gäller såväl på det ekonomiska som på det ekologiska planet och inte minst på det mänskligt, känslomässiga planet.
Hur ett samhälle ser ut beror i grunden på vilka attityder och vilken moral dess medlemmar, och inte minst dess politiker och näringslivsidkare, har. Därför är det just arbetet med att förändra våra attityder som Veritas ser som den viktigaste uppgiften.

Veritas vill föra en politik som har till syfte att göra alla människor glada och friska, väcka en önskan att vilja berika varandras liv, visa på möjligheter att förverkliga sina drömmar, ja, allt detta och mycket mer. Detta vilar på våra insikter om människans andliga längtan, som vi vill hjälpa till att väcka, dela och ge näring åt. Det är dessa frågor vi vill ha folkets mandat för att driva i riksdagen.

Vi hoppas att vårt visionsprogram ska tilltala dig och att du vill vara med och stödja Veritas fortsatta arbete genom att sprida visionerna på ditt sätt. Vi önskar dig samtidigt varmt välkommen som Veritasmedlem!

Logga in som medlem:
E-post:
Lösenord:

Skapa ett konto

Glömt lösenordet?

 
 
© Veritas
Org/num: 802461-5356

Bankgiro: 794-1578
Iban-nummer: SE2350000000052261030711
Bic-kod: ESSESESS