Veritas

Logga in

  swedish swedish russian
 

Veritas visioner

 

På individnivå

 • Största möjliga frihet att forma ditt liv som du önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.
 • Skapande av yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen.
 • Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen.
 • Ett samhälle där våra andliga behov blir tillgodosedda.

På samhällsnivå

 • Ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster.
 • Livspeng - i stället för olika bidrag - som betalas ut när människor av olika skäl inte deltar i det yrkesverksamma livet.
 • Ett samhälle som befrämjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, småskalighet och landets självförsörjning.
 • Utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans.
 • Meningsfull sysselsättning för alla, vilket gynnar både enskilda och samhället som helhet.
 • Att tjäna varandra med vårt arbete i stället för att tjäna på andras arbete.
 • Prioritera all mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård.
 • En skola med helhetssyn och fokus på människors utveckling till kreativa, intuitiva och trygga individer som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa.
 • Ett samhälle befriat från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning.
 • En folkvald Sverigestyrelse baserad på personval, där det råder samverkan och enighet i stället för maktkamper och särintressen.

På världsnivå

 • En värld i harmoni med naturen genom att vi behandlar den som ett med oss själva och prioriterar tillväxt för livet och ekologin framför ensidig ekonomisk tillväxt.
 • En gemensam etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religösa motsättningar.
 • Ett världssamarbete som samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet.

Logga in som medlem:
E-post:
Lösenord:

Skapa ett konto

Glömt lösenordet?

 
 
© Veritas
Org/num: 802461-5356

Bankgiro: 794-1578
Iban-nummer: SE2350000000052261030711
Bic-kod: ESSESESS